servicesivandt

خدمات ما

شرکت راه و ابنیه سیوند در جهت رفع مشکلات فوق طراحی پلهای قوسی بتنی را برای اولین با در ایران انجام داده است که بصورت پیش ساخته – درجا اجرا می گرد.

sta

ویژگیهای پلهای قوسی

برتری پلهای قوسی بتنی پیش ساخته بر پلهای تیپ نشریه 83 و 292 شامل موارد زیراست: – سرعت در اجرا و کاهش مدت زمان اجرای پروژه. 2- کاهش هزینه 1-2- اولین دلیل ذکرشده برای ارزانی پل قوسی بتنی پیش ساخته

aboutsivand

درباره ما

پروژه های راهسازی نیاز به ساخت پلها و آبروها در مسیرخود دارند. با توجه به زمان لازم برای ساخت دیوار و دال درجا و زمانهایی که باید تا رسیدن به مقاومت قابل قبول بتن ریخته شده صرف نمود تا بتوان

جدید ترین پروژه های انجام شده

در این قسمت جدیدترین پروژه های انجام شده توسط شرکت راه و ابنیه سیوند را مشاهده می نمایید